Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2018

Aktiviteter og foredrag 2018


KOMMENDE aktiviteter i 2018


Prof. Ole-Andreas Rognstad redegjør for nyheter, herunder ny åndsverklov, og holder innlegg om OPPHAVSRETT OG KUNSTIG INTELLIGENS.

➤ Påmelding innen 5. oktober her.

Medlemsmøte
11. oktober 2018
kl. 17
Konferansesenteret
Høyres hus


Tidligere i 2018


ALAIs årskongress
Montreal
12.–14. september 2018

Tema 2018:
COPYRIGHT IN ACTION:
INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON REMEDIES

➤ Mer på ALAIs nettsted.

Medlemmer av ALAI Norge får medlemspris ved påmelding.
➤ Søk om medlemskap i ALAI Norge


Medlemsmøte
14. juni 2018

Prof. Dr. Daniel J. Gervais innledet om "IS THERE A PATH TO A REAL REFORM OF INTERNATIONAL COPYRIGHT NORMS?"
Gervais er professor ved Vanderbilt University Law School, Tennessee. Han er også professor i informasjonsrett ved University of Amsterdam og har vært gjesteprofessor og ansatt ved en rekke universiteter og gjesteforsker ved Stanford Law School. Han har hatt ledende posisjoner i bl.a. WTO, WIPO og CISAC og innehatt flere verv, bl.a. er han medlem av Academy of Europe og president i ATRIP. Gervais er sjefredaktør i Journal of World Intellectual Property.

Prof. Dr. Peter K. Yu innledet om "COPYRIGHT AND FUNDAMENTAL RIGHTS"
Yu er professor i jus og kommunikasjon ved Texas A&M University. Han grunnla Intellectual Property & Communications Law Program ved Michigan State University og Intellectual Property Law Center ved Drake University Law School. Yu har vært ansatt og gjesteprofessor ved universiteter verden over. I tillegg til en rekke andre funksjoner er han Co-Director of Studies i den amerikanske seksjonen i International Law Association. Yu har vært redaktør av The WIPO Journal.


Opphavsrettsforeningens medlemmer får medlemspris ved å merke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet med "Medlem Opphavsrettsforeningen".
Praktiske spørsmål rettes til kontaktpersonene hos JUS. 

Last ned programmet.

➤ Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet for kurset, som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Det årlige opphavrettskurset
Sandefjord
19.–20. april 2018


OM VIGELAND-SAKEN:
– Vigeland and Cyclic Cultural Innovation
– The interface between Trademark law and Copyright law

Prof. dr. Martin Senftleben, Faculty of Law, Vrije Universiteit, Amsterdam, innledet med foredraget "Vigeland and Cyclic Cultural Innovation" og Inger Berg Ørstavik, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, kommenterte med foredraget "The interface between Trademark law and Copyright law".

Last ned Senftlebens presentasjon.

Last ned Ørstaviks presentasjon.

Prof. dr. Martin Senftleben har skrevet en artikkel om Vigeland-dommen som kan lastes ned hos SSRN:
Senftleben, Martin, Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain (September 4, 2017). International Review of Intellectual Property and Competition Law 48 (2017), pp. 683-720. 
➤ Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3058482

I Vigeland-saken ble seks merker inneholdende avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk av Gustav Vigeland nektet varemerkeregistrering med den begrunnelse at registrering må anses i strid med den offentlige orden (vml. § 15 første ledd bokstav a).

Begrunnelsen knyttet an til hensynet til allmennhetens adgang til utnyttelse av verk som er falt i det fri. Avgjørelsen i Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter) om dette ble tatt på bakgrunn av en rådgivende uttalelse innhentet fra EFTA-domstolen.

Avgjørelsen hos Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter).

➤ Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.

Medlemsmøte
30. januar 2018

i samarbeid med
NIR – Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse