Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2018

Aktiviteter og foredrag 2018


KOMMENDE aktiviteter i 2018


Medlemsmøte
28. november 2018
kl. 18–ca. 20
Konferansesenteret
Høyres hus

Prof. Justin Hughes, Loyola Law School, Los Angeles, innleder om
THE GLOBAL SPREAD OF THE FAIR USE DOCTRINE

Prof. Hughes har en doktograd i rettsvitenskap fra Harvard University. Han underviser i bl.a. opphavs- og varemerkrett, også teknologirelatert, og internasjonal handel ved Loyola Law School, Los Angeles. Før dette var han ansatt som professor ved Cardozo Law School, New York. Han grunnla Cardozo’s Indie Film Clinic, hvor han fortsatt underviser. I perioden 2009–2013 var han seniorrådgiver i opphavsrettsspørsmål i Obama-administrasjonen og var USAs sjefsforhandler og sentral for det som ble Beijing-traktaten om audiovisuelle fremførelser (2012) og Marrakesh-traktaten om adgang til verk for lesehemmede (2013). Prof. Hughes har utgitt en rekke artikler og er kjent for sin filosofiske og historiske tilnærming til opphavs- og varemerkerett.

Hughes’ artikkel hos SSRN vil kunne være av interesse:
Hughes, Justin, Fair Use and Its Politics – At Home and Abroad (April 17, 2015). Copyright Law in the Age of Exceptions and Limitations, Ruth Okediji, editor, Cambridge University Press, 2015, Forthcoming; Loyola-LA Legal Studies Paper No. 2015-18.
https://ssrn.com/abstract=2595717

Vi ber om påmelding innen fredag 23. november kl. 15.


Seminar hos BI
28. november 2018
kl. 9–12

Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI arrangerer seminaret
THE FUTURE OF COPYRIGHT ECONOMY
med en rekke foredrag som vil ha interesse for medlemmene.

Seminaret foregår hos BI – campus Oslo, Auditorium B2-010.
Gratis deltakelse.

Påmelding til BI innen fredag 23. november.


Waterhole/frokostmøte
11. desember kl. 8
hos Advokatfirmaet Wiersholm, Dokkveien 1

NIR – Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse – og Opphavsrettsforeningen arrangerer felles Waterhole/frokostmøte.
Prof. Estelle Derclaye, University of Nottingham, holder foredrag over temaet A MODEL COPYRIGHT/DESIGN INTERFACE: NOT AN IMPOSSIBLE AND UNDESIRABLE TASK?

Prof. Derclaye er redaktør av boken 'The Copyright/Design Interface' som kom ut tidligere i år. I tillegg til et kapittel om temaet for foredraget har hun skrevet kapitlet om Italia.

Vi ber om påmelding innen 7. desember kl. 15.
Det blir servert Waterhole-frokost og kaffe/te.
Deltakelse er gratis, men "no-show" vil bli fakturert med kr 100.


Tidligere i 2018


Medlemsmøte
11. oktober 2018

Prof. Ole-Andreas Rognstad redegjorde for nyheter, herunder ny åndsverklov, og holder innlegg om OPPHAVSRETT OG KUNSTIG INTELLIGENS.

➤ Last ned Rognstads presentasjon.


ALAIs årskongress
Montreal
12.–14. september 2018

Tema 2018:
COPYRIGHT IN ACTION:
INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON REMEDIES

➤ Mer på ALAIs nettsted.

Medlemmer av ALAI Norge får medlemspris ved påmelding.
➤ Søk om medlemskap i ALAI Norge


Medlemsmøte
14. juni 2018

Prof. Dr. Daniel J. Gervais innledet om "IS THERE A PATH TO A REAL REFORM OF INTERNATIONAL COPYRIGHT NORMS?"
Gervais er professor ved Vanderbilt University Law School, Tennessee. Han er også professor i informasjonsrett ved University of Amsterdam og har vært gjesteprofessor og ansatt ved en rekke universiteter og gjesteforsker ved Stanford Law School. Han har hatt ledende posisjoner i bl.a. WTO, WIPO og CISAC og innehatt flere verv, bl.a. er han medlem av Academy of Europe og president i ATRIP. Gervais er sjefredaktør i Journal of World Intellectual Property.

Prof. Dr. Peter K. Yu innledet om "COPYRIGHT AND FUNDAMENTAL RIGHTS"
Yu er professor i jus og kommunikasjon ved Texas A&M University. Han grunnla Intellectual Property & Communications Law Program ved Michigan State University og Intellectual Property Law Center ved Drake University Law School. Yu har vært ansatt og gjesteprofessor ved universiteter verden over. I tillegg til en rekke andre funksjoner er han Co-Director of Studies i den amerikanske seksjonen i International Law Association. Yu har vært redaktør av The WIPO Journal.


Opphavsrettsforeningens medlemmer får medlemspris ved å merke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet med "Medlem Opphavsrettsforeningen".
Praktiske spørsmål rettes til kontaktpersonene hos JUS. 

Last ned programmet.

➤ Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet for kurset, som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Det årlige opphavrettskurset
Sandefjord
19.–20. april 2018


OM VIGELAND-SAKEN:
– Vigeland and Cyclic Cultural Innovation
– The interface between Trademark law and Copyright law

Prof. dr. Martin Senftleben, Faculty of Law, Vrije Universiteit, Amsterdam, innledet med foredraget "Vigeland and Cyclic Cultural Innovation" og Inger Berg Ørstavik, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, kommenterte med foredraget "The interface between Trademark law and Copyright law".

Last ned Senftlebens presentasjon.

Last ned Ørstaviks presentasjon.

Prof. dr. Martin Senftleben har skrevet en artikkel om Vigeland-dommen som kan lastes ned hos SSRN:
Senftleben, Martin, Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain (September 4, 2017). International Review of Intellectual Property and Competition Law 48 (2017), pp. 683-720. 
➤ Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3058482

I Vigeland-saken ble seks merker inneholdende avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk av Gustav Vigeland nektet varemerkeregistrering med den begrunnelse at registrering må anses i strid med den offentlige orden (vml. § 15 første ledd bokstav a).

Begrunnelsen knyttet an til hensynet til allmennhetens adgang til utnyttelse av verk som er falt i det fri. Avgjørelsen i Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter) om dette ble tatt på bakgrunn av en rådgivende uttalelse innhentet fra EFTA-domstolen.

Avgjørelsen hos Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter).

➤ Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.

Medlemsmøte
30. januar 2018

i samarbeid med
NIR – Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse