Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Personvern og informasjonskapsler


Personvern og informasjonskapsler


Personvern

Norsk forening for opphavsrett sørger for at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og i henhold til personopplysningsloven som bl.a. gjennomfører EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation) i norsk rett.

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN:

1) Behandlingsansvarlig

Norsk forening for opphavsrett, c/o Kopinor, Postboks 1663 Vika, 0120 Oslo,
org.nr. 971534060 v/styret ("foreningen") er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
Den daglige forvaltningen av medlemsregisteret er delegert til foreningens sekretær.

2) Hvilke personopplysninger registreres og oppbevares?

Når du tegner medlemskap hos foreningen, oppgir du alminnelige kontaktopplysninger slik som navn, epostadresse, postadresse (privat og/eller hos arbeidsgiver), telefonnummer og arbeidstittel.

Disse personopplysningene registreres og oppbevares. Foreningen oppbevarer også elektronisk kommunikasjon (e-poster) mellom deg og foreningen samt historikk om innbetaling av medlemskontingent.

Dersom du melder deg ut av foreningen eller unnlater å betale medlemskontingent, vil opplysningene ikke bli automatisk slettet, men oppbevares i en intern oversikt på samme måte som øvrige personopplysninger.

Vi viser for øvrig til vår informasjon om informasjonskapsler nedenfor.

3) Hvorfor behandler vi personopplysningene og hva de brukes til?

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å forvalte og følge opp ditt medlemskap, herunder å kunne sende deg faktura for medlemskontingent, å ivareta foreningens forpliktelser og drift og å yte god medlemsservice. Vi bruker dataene også for å gi deg informasjon om medlemsmøter og annet som i noen grad holder deg oppdatert på utviklingen på opphavsrettsfeltet.

4) Hvordan behandles personopplysningene?

Foreningen tar rimelige tekniske, organisatoriske og legale forholdregler i samsvar med personvernlovgivningen for å sikre at personopplysninger håndteres på en sikker måte. Personopplysningene registreres og oppbevares i lukkede, interne systemer med fokus på IT-sikkerhet.

5) Hvem har tilgang til personopplysningene?

Foreningens sekretær forvalter medlemsregisteret.

Databehandlere som etter avtale med foreningen behandler personopplysningene dine, pålegges å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og på annen måte opptre i henhold til forpliktelsene etter personopplysningsloven. Databehandler kan være regnskapsfører, revisor, leverandører av teknisk støtte/kundeservice mv. samt finansielle institusjoner/tilbydere av betalingstjenester.

Foreningen videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke utover det som måtte følge av formålet, jf. pkt. 3.

Når tredjeparter behandler personopplysninger på vegne av foreningen, vil vi regulere dette i databehandleravtaler eller andre mekanismer som sørger for at dataene er trygge og ikke brukes til andre formål enn det som framgår i pkt. 3 over.

5.1) ALAI – Association Littéraire et Artistique International
Som ledd i forvaltningen av medlemskapet til de som også er medlemmer av ALAI Norge, deler foreningen deres personopplysninger som nevnt i pkt. 2 med ALAIs sekretariat, som har sete i EU.

Les om ALAI – Association Littéraire et Artistique International.

5.2) Google
Når skjemaet for søknad om medlemskap fylles ut på vårt nettsted, mellomlagres opplysningene på en Gmail-konto. Opplysningene slettes imidlertid fra kontoen fortløpende og uten opphold.

Det samme gjelder for de som fyller ut skjemaer (f.eks. påmelding til møter) som foreningen publiserer på nettet ved hjelp av Google Docs. Foreningen knytter ikke informasjonen fra Google Docs til din person.

Les om personvern hos Google.

Vi viser for øvrig til vår informasjon om cookies nedenfor.

5.3) Facebook
Facebook er behandlingsansvarlig i de tilfeller du benytter foreningens side på Facebook.

Les om Facebooks regler.

Vi viser for øvrig til vår informasjon om cookies nedenfor.

6) Din rett til innsyn i, endring eller sletting av registrerte personopplysninger

I henhold til personvernlovgivningen har du rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg og rett til informasjon om behandlingen av opplysningene.

For innsyn, korrigering, sletting av dine personopplysninger eller annen informasjon, kontakt oss via hw@kopinor.no eller telefon 23 10 74 38.

7) Din rett til å klage

Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger.

Kontakt oss via hw@kopinor.no eller telefon 23 10 74 38.

Du kan også kontakte Datatilsynet i forbindelse med klagesaker.

Les mer hos Datatilsynet.


Informasjons-
kapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få tilgang til statistikk om bruken av nettstedet.

Disse små, midlertidige tekstfilene/dataene plasseres på din datamaskin. Der bidrar de til å forbedre din brukeropplevelse, bl.a. sikrer de at dine innstillinger/preferanser huskes når du besøker nettstedet fra gang til gang. Kapslene kan også bidra til at sidene lastes opp raskere og og at nettstedet derved fungerer mer effektivt.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i din nettleser, les mer om dette i avsnittet Administrere informasjonskapslene nedenfor.

Informasjonen som samles inn, er i hovedsak
– din IP-adresse,
–  hvilken maskinvare og type nettleser du benytter,
–  nettstedet du besøkte før vårt og
–  hvilke sider på vårt nettsted du besøker og hvor lenge.

Følgende informasjonskapsler er nødvendige for opphavsrettsforeningen.no:

  • ss_cpvisit – bevares i to år

  • ss_cid – bevares i to år

  • ss_cvr – bevares i to år

  • ss_cvisit – bevares i 30 minutter

  • ss_cvt – bevares i 30 minutter

Informasjonskapslene bevares i anonymisert eller pseudonymisert form. De inneholder ikke personopplsyninger og kan således ikke knyttes til enkeltpersoner. 

Vårt nettsted er publisert hos Squarespace.com, og vi benytter deres analyseverktøy. Informasjonen som samles inn av Squarespace, lagres på deres servere i USA. Opplysningene som Squarespace mottar, er underlagt deres retningslinjer for personvern.

Les om Squarespace og personvern (på engelsk).

Opphavsrettsforeningens bruk av Google:
For påmelding til våre arrangementer benytter vi vår konto hos Google og tjenesten Google Skjemaer som er en del av Google Disk. Vi ber normalt om at opplysninger om navn og epost-adresse oppgis. Informasjonen slettes straks det ikke lenger er behov for den. Vår konto er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Les om Google og personvern.

Les om foreningens behandling av de innhentede dataene i avsnittet Personvern, pkt. 5.2 Google, ovenfor.

Opphavsrettsforeningens side på Facebook:
Dersom du du benytter deg av foreningens side på Facebook, kan Facebook i enkelte tilfeller kunne knytte informasjon om din bruk til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er Facebook behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder.

Les Facebooks retningslinjer for data.

Administrere
informasjons-
kapslene

Informasjonskapslene innebærer ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst velge å avslå samtykke til lagring. Gjennom innstillingene i nettleseren kan du reservere deg mot –og slette – informasjonskapslene.

Når du sletter informasjonskapslene, forringes brukeropplevelsen.

Les om hvordan du kan administrere informasjonskapsler hos Nettvett.no.

Hjelpesider hos de vanligste nettleserne:

Ønsker du å slette søkehistorikk eller skjule hvilke sider du har besøkt – og samtidig bevare fordelene ved cookies – kan du skifte til Private Browsing (privat surfing). Et utvalg hjelpesider her: