Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Norsk forening for opphavsrett / Norwegian Copyright Association

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett.

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett

Vi fremmer kunnskap om opphavsrett


Kommende arrangementer


Medlemsmøte
28. november 2018
kl. 18–ca. 20
Konferansesenteret
Høyres hus

Prof. Justin Hughes, Loyola Law School, Los Angeles, innleder om
THE GLOBAL SPREAD OF THE FAIR USE DOCTRINE

Prof. Hughes har en doktograd i rettsvitenskap fra Harvard University. Han underviser i bl.a. opphavs- og varemerkrett, også teknologirelatert, og internasjonal handel ved Loyola Law School, Los Angeles. Før dette var han ansatt som professor ved Cardozo Law School, New York. Han grunnla Cardozo’s Indie Film Clinic, hvor han fortsatt underviser. I perioden 2009–2013 var han seniorrådgiver i opphavsrettsspørsmål i Obama-administrasjonen og var USAs sjefsforhandler og sentral for det som ble Beijing-traktaten om audiovisuelle fremførelser (2012) og Marrakesh-traktaten om adgang til verk for lesehemmede (2013). Prof. Hughes har utgitt en rekke artikler og er kjent for sin filosofiske og historiske tilnærming til opphavs- og varemerkerett.

Hughes’ artikkel hos SSRN vil kunne være av interesse:
Hughes, Justin, Fair Use and Its Politics – At Home and Abroad (April 17, 2015). Copyright Law in the Age of Exceptions and Limitations, Ruth Okediji, editor, Cambridge University Press, 2015, Forthcoming; Loyola-LA Legal Studies Paper No. 2015-18.
https://ssrn.com/abstract=2595717

Vi ber om påmelding innen fredag 23. november kl. 15.


Seminar hos BI
28. november 2018
kl. 9–12

Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI arrangerer seminaret
THE FUTURE OF COPYRIGHT ECONOMY
med en rekke foredrag som vil ha interesse for medlemmene.

Gratis deltakelse for Opphavsrettsforeningens medlemmer.
Seminaret foregår hos BI – campus Oslo, Auditorium B2-010.

Påmelding til BI innen fredag 23. november.


Waterhole/frokostmøte
11. desember kl. 8
hos Advokatfirmaet Wiersholm, Dokkveien 1

NIR – Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse – og Opphavsrettsforeningen arrangerer felles Waterhole/frokostmøte.
Prof. Estelle Derclaye, University of Nottingham, holder foredrag over temaet A MODEL COPYRIGHT/DESIGN INTERFACE: NOT AN IMPOSSIBLE AND UNDESIRABLE TASK?

Prof. Derclaye er redaktør av boken 'The Copyright/Design Interface' som kom ut tidligere i år. I tillegg til et kapittel om temaet for foredraget har hun skrevet kapitlet om Italia.

Vi ber om påmelding innen 7. desember kl. 15.
Det blir servert Waterhole-frokost og kaffe/te.
Deltakelse er gratis, men "no-show" vil bli fakturert med kr 100.


2019


Mandag 25. februar kl. 18 markeres foreningens 70-årsjubileum.
Mer informasjon vil annonseres senere.


Det årlige opphavrettskurset
2019

Kurset avholdes 14.–15. mars 2019.
Mer informasjon annonseres senere.


Nordisk Opphavsrettssymposium
Visby, Gotland

Symposiumet arrangeres 5.–6. september 2019.
Se copyrightvisby.se