Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Søk om medlemskap

Her søker du om medlemskap i Opphavsrettsforeningen


Søk om medlemskap


Medlemmer av Opphavsrettsforeningen vil kunne

  • delta på foreningens medlemsmøter.

  • Foredragene på medlemsmøtene vil kunne kvalifisere som del av det obligatoriske etterutdanningskravet for advokater. Medlemmer som ønsker å søke om godkjenning av timene, må være påmeldt og bekrefte tilstedeværelse ved å signere deltakerliste som vil være tilgjengelig under møtene. Kursbevis vil etter møtet bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning. Medlemmene må deretter selv registrere søknad om å få godkjent timene på “Min side”.

  • nyte godt av redusert påmeldingsavgift til de årlige ajourføringskursene i opphavsrett i regi av Juristenes Utdanningssenter.

  • delta på de nordiske opphavsrettsymposiene.

  • bli medlem av ALAI Norge og delta på ALAIs årskongresser til medlemspris.

Medlemskap kan tegnes av både fysiske og juridiske personer.
Bestemmelser om medlemmenes rettigheter følger av
➤ § 3 i foreningens vedtekter.

Medlemskontingent fastsettes på årsmøtene.
Kontingent for medlemskap i 2019 er:
– enkeltmedlemmer 350 kr per år
– studentmedlemmer 100 kr per år
– forening/organisasjon 700 kr per år

Medlemkontingent for ALAI Norge i 2018 var 235 kr per år.

Medlemskap i Opphavsrettsforeningen og ALAI Norge kan søkes ved å sende inn søknadsskjemaet eller ved henvendelse til sekretariatet.