Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Søk om medlemskap

Her søker du om medlemskap i Opphavsrettsforeningen


Søk om medlemskap


Medlemmer av Opphavsrettsforeningen vil kunne

  • delta på foreningens medlemsmøter.

  • få godtgjort "juridiske timer": Foredragene på medlemsmøtene vil kunne kvalifisere som del av det obligatoriske etterutdanningskravet for advokater. Søknad om godkjenning av timer for det enkelte møte skjer i regi av foreningen. Medlemmer som ønsker at vi søker timene godkjent på deres vegne, må være påmeldt og bekrefte tilstedeværelse ved å signere deltakerliste som vil være tilgjengelig under medlemsmøtene.

  • nyte godt av redusert påmeldingsavgift til de årlige ajourføringskursene i opphavsrett i regi av Juristenes Utdanningssenter.

  • delta på de nordiske opphavsrettsymposiene.

  • bli medlem av ALAI Norge og delta på ALAIs årskongresser.

Medlemskap kan tegnes av både fysiske og juridiske personer.
Bestemmelser om medlemmenes rettigheter følger av
➤ § 3 i foreningens vedtekter.

Medlemskontingent fastsettes på årsmøtene.
Kontingent for 2019 fastsettes på årsmøtet 23. mai 2019, og faktura sendes medlemmene etter møtet.
Kontingent for medlemskap i 2018 var:
– enkeltmedlemmer 350 kr per år
– studentmedlemmer 100 kr per år
– forening/organisasjon 700 kr per år

Medlemkontingent for ALAI Norge i 2018 var 235 kr per år.

Medlemskap i Opphavsrettsforeningen og ALAI Norge kan søkes ved å sende inn søknadsskjemaet eller ved henvendelse til sekretariatet.