Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Norsk forening for opphavsrett / Norwegian Copyright Association

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett.

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett

Vi fremmer kunnskap om opphavsrett


Kommende arrangementer


Medlemsmøte
29. november 2018
kl. 18
Konferansesenteret
Høyres hus

Prof. Justin Hughes, Loyola Law School, Los Angeles, innleder om
THE GLOBAL SPREAD OF THE FAIR USE DOCTRINE
Mer informasjon vil annonseres senere.


Waterhole/frokostmøte
11. desember kl. 8
hos Advokatfirmaet Wiersholm, Dokkveien 1

NIR – Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse – og Opphavsrettsforeningen arrangerer felles Waterhole/frokostmøte.
Prof. Estelle Derclaye, University of Nottingham, holder foredrag over temaet A MODEL COPYRIGHT/DESIGN INTERFACE: NOT AN IMPOSSIBLE AND UNDESIRABLE TASK?
Mer informasjon vil annonseres senere.


2019


Mandag 25. februar kl. 18 markeres foreningens 70-årsjubileum.
Mer informasjon vil annonseres senere.


Det årlige opphavrettskurset
2019

Kurset avholdes 14.–15. mars 2019.
Mer informasjon annonseres senere.


Nordisk Opphavsrettssymposium
Visby, Gotland

Symposiumet arrangeres 5.–6. september 2019.
Se copyrightvisby.se