Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Vi fremmer kunnskap om opphavsrett

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett.

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett

Vi fremmer kunnskap om opphavsrett


Kommende arrangementer


Årsmøte og medlemsmøte
torsdag 14. juni 2018
kl. 17–19.30.

Møterom Hambro,
7. etasje, Grand hotell.

Medlemmer som ønsker at vi på deres vegne skal søke timene på medlemsmøtet godkjent som del av det obligatoriske etterutdanningskravet for advokater, må signere deltakerlisten som vil bli sirkulert under møtet.

På den faglige sesjonen etter årsmøtet byr vi på foredrag i verdensklasse:

Prof. Dr. Daniel J. Gervais innleder om "IS THERE A PATH TO A REAL REFORM OF INTERNATIONAL COPYRIGHT NORMS?"
Gervais er professor ved Vanderbilt University Law School, Tennessee. Han er også professor i informasjonsrett ved University of Amsterdam og har vært gjesteprofessor og ansatt ved en rekke universiteter og gjesteforsker ved Stanford Law School. Han har hatt ledende posisjoner i bl.a. WTO, WIPO og CISAC og innehatt flere verv, bl.a. er han medlem av Academy of Europe og president i ATRIP. Gervais er sjefredaktør i Journal of World Intellectual Property.

Prof. Dr. Peter K. Yu innleder om "COPYRIGHT AND FUNDAMENTAL RIGHTS"
Yu er professor i jus og kommunikasjon ved Texas A&M University. Han grunnla Intellectual Property & Communications Law Program ved Michigan State University og Intellectual Property Law Center ved Drake University Law School. Yu har vært ansatt og gjesteprofessor ved universiteter verden over. I tillegg til en rekke andre funksjoner er han Co-Director of Studies i den amerikanske seksjonen i International Law Association. Yu har vært redaktør av The WIPO Journal.


ALAIs årskongress
Montreal
12.–14. september 2018

Tema 2018:
COPYRIGHT IN ACTION:
INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON REMEDIES

➤ Mer på ALAIs nettsted.

Medlemmer av ALAI Norge får medlemspris ved påmelding.

➤ Søk om medlemskap i ALAI Norge via foreningens søknadsskjema.


2019


Det årlige opphavrettskurset
2019

Kurset avholdes 14.–15. mars 2019.
Mer informasjon annonseres senere.