Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Norsk forening for opphavsrett / Norwegian Copyright Association

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett.

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett

Vi fremmer kunnskap om opphavsrett


Vi ønsker våre medlemmer
og kontakter en riktig god jul!


Mandag 25. februar markeres foreningens 70-årsjubileum.
Arrangementet erstatter julemøtet i 2018.
Invitasjon vil sendes ut senere, og vi oppfordrer medlemmene til å holde av kvelden.


Det er åpnet for påmelding til det årlige opphavrettskurset 14.–15. mars.
➤ Se
aktiviteter 2019.