Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2020

Aktiviteter og foredrag 2020


aktiviteter og foredrag 2020


Det årlige opphavrettskurset
12.–13. mars 2020

Opphavsrettsforeningen er faglig ansvarlig for dette årlige ajourføringskurset som arrangeres i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Foreningens medlemmer får rabattert pris.
Kurset gir 10 juridiske etterutdanningstimer.

Mer informasjon vil annonseres senere.