Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Om foreningen

Om Opphavsrettsforeningen


Om foreningen


Norsk forening for opphavsrett ble stiftet 25. februar 1949.

Vårt formål er å fremme kjennskapet til og interessen for opphavsretten gjennom foredrag, diskusjon, utgivelse av publikasjoner og andre hensiktsmessige tiltak.

I tillegg til å arrangere jevnlige medlemsmøter om aktuelle opphavsrettslige tema, samarbeider vi med andre organisasjoner om kurs og symposier og er aktiv både nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Foreningens æresmedlemmer: Harald Bjelke sr., Astri M. Lund, Torvald C. Løchen og Helge M. Sønneland.
Foreningens revisor er Lars Jakob Blanck.

Foreningens navn på engelsk er Norwegian Copyright Association.

11-10-2018-justert.jpg

Medlemsmøter

Foredragene på medlemsmøtene vil kunne kvalifisere som del av det obligatoriske etterutdanningskravet for advokater. Søknad om godkjenning av timer for det enkelte møte skjer i regi av foreningen. Medlemmer som ønsker at vi søker timene godkjent på deres vegne, må være påmeldt og bekrefte tilstedeværelse ved å signere deltakerliste som vil være tilgjengelig under møtet.

➤ Les om tidligere medlemsmøter i menyen Aktiviteter.

Les om Advokatforeningens etterutdanningskrav.


Det årlige opphavsrettskurset

Opphavsrettsforeningen samarbeider med Juristenes Utdanningssenter (JUS) om de årlige ajourføringskursene innen opphavsrett. JUS er arrangør, mens Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet. 
Opphavsrettsforeningens medlemmer nyter godt av redusert påmeldingsavgift. Kurset gir normalt 11 juridiske etterutdanningstimer.

Kurset har som formål å fungere som et faglig opphavsrettslig forum med sikte på å holde deltakerne oppdatert om rettsutviklingen og tar opp aktuelle temaer av nasjonale og internasjonal karakter. 

➤ Aktuelle opphavsrettskurs hos JUS.


NIR – Norsk forening for industrielt rettsbeskyttelse

Enkelte medlemsmøter arrangeres i samarbeid med NIR.

➤ Les mer om NIR.


Nordisk Opphavsrettssymposium

I samarbeid med de nordiske opphavsrettsforeningene arrangerer vi hvert andre/tredje år et symposium om opphavsrettslige tema. Det første fant sted i 1975, og det 16. nordiske opphavsrettssymposiet ble avholdt i Helsinki i september 2017.

Les om våre søsterorganisasjoner:

➤ Dansk Selskab for Ophavsret

➤ Upphovsrättsliga Föreningen i Finland

➤ Svenska Föreningen för Upphovsrätt


NIR – Nordiskt Immaterielt Rättsskydd

NIR er tidsskriftet til de nordiske opphavsrettsforeningene og foreningene for industrielt rettsvern. Advokat Astri M. Lund, styremedlem i Opphavsrettsforeningen, representerer foreningen i NIRs styre. Styreleder Ole-Andreas Rognstad er medlem av redaksjonskomiteen.    

 Nordiskt Immaterielt Rättsskydd.


ALAI – Association Littéraire et Artistique International

ALAI ble stiftet av Victor Hugo i 1878 og tok initiativ til det som i september 1886 ble undertegnet som Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk.

Medlemmer av Opphavsrettsforeningen kan søke om medlemskap i ALAI Norge. ALAI Norge består per i dag av 34 medlemmer. 
Opphavsrettsforeningens leder, prof. dr. juris Ole-Andreas Rognstad, er medlem av ALAIs eksekutivkomité som representant for ALAI Norge. 

ALAI arrangerer årlige konferanser – se mer under våre aktiviteter. Medlemmer av ALAI Norge får medlemspris ved påmelding.

 Les mer om ALAI.