Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Om foreningen

Om Opphavsrettsforeningen


Om foreningen


Norsk forening for opphavsrett ble stiftet 25. februar 1949.

Vårt formål er å fremme kjennskapet til og interessen for opphavsretten gjennom foredrag, diskusjon, utgivelse av publikasjoner og andre hensiktsmessige tiltak.

I tillegg til å arrangere jevnlige medlemsmøter om aktuelle opphavsrettslige tema, samarbeider vi med andre organisasjoner om kurs og symposier og er aktiv både nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Foreningens nåværende æresmedlemmer:
– Harald Bjelke sr. (foreningens leder 1980–1991)
– Astri M. Lund (foreningens leder 1991–2014, nestleder 1989–1991, deretter styremedlem)
– Torvald C. Løchen (foreningens leder 1973–1980, nestleder 1980–1989, styremedlem fra 1972)
– Helge M. Sønneland (styremedlem 1989–2014)

Foreningens revisor er Jan Terje Helmli.

Norwegian Copyright Association er foreningens navn på engelsk.

Helge M. Sønnelands kåseri i anledning foreningens 70-årsjubileum 25. februar 2019 kan lastes ned her.

11-10-2018-justert.jpg

Medlemsmøter

Foredragene på medlemsmøtene vil kunne kvalifisere som del av det obligatoriske etterutdanningskravet for advokater. Medlemmer som ønsker å søke om godkjenning av timene, må være påmeldt og bekrefte tilstedeværelse ved å signere deltakerliste som vil være tilgjengelig under møtene. Kursbevis vil etter møtet bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning. Medlemmene må deretter selv registrere søknad om å få godkjent timene på “Min side”.

➤ Les om våre medlemsmøter i menyen Aktiviteter.

Les om etterutdanningskrav.


Det årlige opphavsrettskurset

Opphavsrettsforeningen samarbeider med Juristenes Utdanningssenter (JUS) om de årlige ajourføringskursene innen opphavsrett. JUS er arrangør, mens Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet. 
Opphavsrettsforeningens medlemmer nyter godt av redusert påmeldingsavgift. Kurset gir normalt 10 juridiske etterutdanningstimer.

Kurset har som formål å fungere som et faglig opphavsrettslig forum med sikte på å holde deltakerne oppdatert om rettsutviklingen og tar opp aktuelle temaer av nasjonale og internasjonal karakter. 

➤ Aktuelle opphavsrettskurs hos JUS.


Nordisk Opphavsrettssymposium

I samarbeid med de nordiske opphavsrettsforeningene arrangerer vi hvert andre/tredje år et symposium om opphavsrettslige tema. Det første fant sted i 1975, og det 17. nordiske opphavsrettssymposiet avholdes på Gotland i 2019.

Les om våre søsterorganisasjoner:

➤ Dansk Selskab for Ophavsret

➤ Upphovsrättsliga Föreningen i Finland

➤ Svenska Föreningen för Upphovsrätt


NIR – Nordiskt Immaterielt Rättsskydd

NIR er tidsskriftet til de nordiske opphavsrettsforeningene og foreningene for industrielt rettsvern. Advokat Astri M. Lund, styremedlem i Opphavsrettsforeningen, representerer foreningen i NIRs styre. Styreleder Ole-Andreas Rognstad er medlem av redaksjonskomiteen.    

 Nordiskt Immaterielt Rättsskydd.


ALAI – Association Littéraire et Artistique International

ALAI ble stiftet av bl.a. Victor Hugo i Paris 28. juni 1878 og tok initiativ til det som i september 1886 ble undertegnet som Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk.

Medlemmer av Opphavsrettsforeningen kan søke om medlemskap i ALAI Norge. ALAI Norge består per i dag av 34 medlemmer. 
Opphavsrettsforeningens styreleder, prof. dr. juris Ole-Andreas Rognstad, er medlem av ALAIs eksekutivkomité som representant for ALAI Norge. 

ALAI arrangerer årlige konferanser – se mer under aktiviteter. Medlemmer av ALAI Norge får medlemspris ved påmelding.

 Les mer om ALAI.


NIR – Norsk forening for industrielt rettsbeskyttelse

Enkelte medlemsmøter arrangeres i samarbeid med NIR.

➤ Les mer om NIR.