Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2018

Aktiviteter og foredrag 2018


aktiviteter og foredrag 2018


Waterhole/frokostmøte
11. desember kl. 8 i samarbeid med NIR – Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse

Prof. Estelle Derclaye, University of Nottingham, holdt foredrag over temaet A MODEL COPYRIGHT/DESIGN INTERFACE: NOT AN IMPOSSIBLE AND UNDESIRABLE TASK?

Prof. Derclaye er redaktør av boken 'The Copyright/Design Interface' som kom ut tidligere i 2018. I tillegg til et kapittel om temaet for foredraget har hun skrevet kapitlet om Italia.

➤ Last ned Derclayes presentasjon.


Medlemsmøte
28. november 2018

Prof. Justin Hughes

Prof. Justin Hughes

Prof. Justin Hughes, Loyola Law School, Los Angeles, innledet om
THE GLOBAL SPREAD OF THE FAIR USE DOCTRINE

Prof. Hughes har en doktograd i rettsvitenskap fra Harvard University. Han underviser i bl.a. opphavs- og varemerkrett, også teknologirelatert, og internasjonal handel ved Loyola Law School, Los Angeles. Før dette var han ansatt som professor ved Cardozo Law School, New York. Han grunnla Cardozo’s Indie Film Clinic, hvor han fortsatt underviser. I perioden 2009–2013 var han seniorrådgiver i opphavsrettsspørsmål i Obama-administrasjonen og var USAs sjefsforhandler og sentral for det som ble Beijing-traktaten om audiovisuelle fremførelser (2012) og Marrakesh-traktaten om adgang til verk for lesehemmede (2013). Prof. Hughes har utgitt en rekke artikler og er kjent for sin filosofiske og historiske tilnærming til opphavs- og varemerkerett.

Hughes’ artikkel hos SSRN: Hughes, Justin, Fair Use and Its Politics – At Home and Abroad (April 17, 2015). Copyright Law in the Age of Exceptions and Limitations, Ruth Okediji, editor, Cambridge University Press, 2015, Forthcoming; Loyola-LA Legal Studies Paper No. 2015-18.
https://ssrn.com/abstract=2595717

➤ Last ned Hughes’ presentasjon.


Medlemsmøte
11. oktober 2018

Prof. Ole-Andreas Rognstad redegjorde for nyheter, herunder ny åndsverklov, og holdt innlegg om OPPHAVSRETT OG KUNSTIG INTELLIGENS.

➤ Last ned Rognstads presentasjon.


ALAIs årskongress
Montreal
12.–14. september 2018

Tema 2018:
COPYRIGHT IN ACTION:
INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON REMEDIES


➤ Mer på ALAIs nettsted.

Last ned programmet.


Medlemsmøte
14. juni 2018

Prof. Dr. Daniel J. Gervais innledet om "IS THERE A PATH TO A REAL REFORM OF INTERNATIONAL COPYRIGHT NORMS?"
Gervais er professor ved Vanderbilt University Law School, Tennessee. Han er også professor i informasjonsrett ved University of Amsterdam og har vært gjesteprofessor og ansatt ved en rekke universiteter og gjesteforsker ved Stanford Law School. Han har hatt ledende posisjoner i bl.a. WTO, WIPO og CISAC og innehatt flere verv, bl.a. er han medlem av Academy of Europe og president i ATRIP. Gervais er sjefredaktør i Journal of World Intellectual Property.

Prof. Dr. Peter K. Yu innledet om "COPYRIGHT AND FUNDAMENTAL RIGHTS"
Yu er professor i jus og kommunikasjon ved Texas A&M University. Han grunnla Intellectual Property & Communications Law Program ved Michigan State University og Intellectual Property Law Center ved Drake University Law School. Yu har vært ansatt og gjesteprofessor ved universiteter verden over. I tillegg til en rekke andre funksjoner er han Co-Director of Studies i den amerikanske seksjonen i International Law Association. Yu har vært redaktør av The WIPO Journal.


Det årlige opphavrettskurset
Sandefjord
19.–20. april 2018

Last ned programmet.

➤ Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet for kurset, som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS).


Medlemsmøte
30. januar 2018
i samarbeid med NIR – Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse

OM VIGELAND-SAKEN:
– Vigeland and Cyclic Cultural Innovation
– The interface between Trademark law and Copyright law

Prof. dr. Martin Senftleben, Faculty of Law, Vrije Universiteit, Amsterdam, innledet med foredraget "Vigeland and Cyclic Cultural Innovation" og Inger Berg Ørstavik, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, kommenterte med foredraget "The interface between Trademark law and Copyright law".

Last ned Senftlebens presentasjon.

Last ned Ørstaviks presentasjon.

Prof. dr. Martin Senftleben har skrevet en artikkel om Vigeland-dommen som kan lastes ned hos SSRN:
Senftleben, Martin, Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain (September 4, 2017). International Review of Intellectual Property and Competition Law 48 (2017), pp. 683-720. 
➤ Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3058482

I Vigeland-saken ble seks merker inneholdende avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk av Gustav Vigeland nektet varemerkeregistrering med den begrunnelse at registrering må anses i strid med den offentlige orden (vml. § 15 første ledd bokstav a).

Begrunnelsen knyttet an til hensynet til allmennhetens adgang til utnyttelse av verk som er falt i det fri. Avgjørelsen i Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter) om dette ble tatt på bakgrunn av en rådgivende uttalelse innhentet fra EFTA-domstolen.

Avgjørelsen hos Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter).

➤ Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.