Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2017

Aktiviteter og foredrag 2017


Aktiviteter og foredrag 2017


Julemøte/middag
4. desember 2017

ORIGINALEN VERSUS KOPIEN. VÅR OPPFATNING AV HVA KUNST ER I EN DIGITAL TIDSALDER
Forholdet mellom original og kopi i kunstteoretisk og kunsthistorisk perspektiv

Foredrag ved Gunnar Danbolt, professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. 
Prof. Danbolt har arbeidet mye med kunstteori og kunstpedagogikk og er en aktiv formidler som har spredd kunnskap om kunst og kunstproblemer både i forelesninger og gjennom ulike medier. Han er bl.a. kjent for sin medvirkning i NRK P2s radioprogram Kunstreisen. Han er forfatter av en rekke bøker og ble i 1998 tildelt L. Meltzers Høyskolefonds pris for fremragende forskningsformidling. I 2007 ble Danbolt utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler.


Medlemsmøte
22. november 2017

bilde2_1.jpg

OM PENGESTRØMMER OG AVTALESITUASJONEN I AUDIOVISUELL SEKTOR

I Norge har situasjonen før og etter Norwaco-dommen vært ansett kaotisk og uavklart for mange av rettighetshaverne i den audiovisuelle sektoren. Bruken av rettigheter på de nye utnyttelsesarenaene er formidabel (SVOD – Netflix, HBO etc. / TVOD – SF Anytime etc. / EST –  iTunes etc.). Likevel er det uklart om pengestrømmene tilfaller alle innholdsleverandørene og aktørene på en rimelig måte.  

Harald Irgens-Jensen, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, UiO, innledet.
Dernest redegjorde Norsk Filmforbund v/advokat Bjørn Alexander Brem og direktør i juridisk avdeling i NRK, Olav A. Nyhus, om nye ordninger og avtaler som er inngått.

Til slutt panedebatt – se bildet – med (fra venstre) Olav A. Nyhus, Sverre PedersenMonica Boracco, forbundsleder i Norske Dramatikeres Forbund, Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund og direktør i Virke Produsentforeningen Torbjørn Urfjell.

➤ Last ned Irgens-Jensens presentasjon.
➤ Last ned Brems presentasjon.
➤ Last ned Nyhus' presentasjon.


Nordisk Opphavsrettssymposium
Helsinki
7.–8. september 2017

16nde Nordiska Upphovsrättssymposiet, Helsinki, 7.-8. september 2017:
Avtalslicensen – Den utsträkta verkan – hur långt?


➤ Last ned programmet.
Innledningsforedragene er publisert i tidsskriftet NIR
(nr. 6/2017 – abonnement påkrevet)
Samlet filmopptak.


Medlemsmøte
23. mai 2017

PROP. 104 L (2016–2017) – LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK MV.
Foredrag v/prof. dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Last ned Rognstads presentasjon.


ALAIs årskongress
København
18.–19. mai 2017

Tema 2017:
 COPYRIGHT – TO BER OR NOT TO BE

Mer på ALAIs nettsted.
➤ Last ned programmet.


Det årlige opphavsrettskurset
Sandefjord
9.–10. mars 2017

Dette årlige ajourføringskurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS). Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet. På årets program sto bl.a. overdragelse av opphavsrett, Brexits følger for opphavsrett og originalitet i ulike perspektiv – sistnevnte bl.a. i form av et innlegg ved Ingrid Bolsø Berdal og Esther Buchmann. I tillegg ble det oppdatert om opphavsrettsfeltet både nasjonalt og i EU. Dette årlige ajourføringskurset ble arrangert i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter (JUS). Opphavsrettsforeningen var ansvarlig for det faglige programmet.

Last ned programmet.
Last ned artikkel av prof. Morten Rosenmeier
 som hans foredrag "EU-rettens betydning for sondringen mellom offentlig og privat" bygget på.


Medlemsmøte
7. februar 2017

PLATTFORMERS OPPHAVSRETTSLIGE ANSVAR

Clement Salung Petersen, lektor, cand.jur., ph.d. ved JUR Center for virksomhedsansvar, Københavns Universitet, innledet over teamet "Plattformers opphavsrettslige ansvar" i lys bl.a. av utviklingen rundt det digitale enhetsmarkedet.

Last ned Petersens foredrag.