Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2014

Aktiviteter og foredrag 2014


Aktiviteter og foredrag 2014


Julemøte
1. desember 2014

Tema for møtet var "Å LAGE FIKSJON AV HISTORISKE HENDELSER".
Produsent i Filmkameratene, John M. Jacobsen og manusforfatter Petter S. Rosenlund presenterte den kommende dramaserien på NRK TV, Kampen om tungtvannet.


Medlemsmøte
20. oktober 2014

Tema for møtet var «BRUK OG GJENBRUK AV BRUKERSKAPT INNHOLD».
Foredragsholder: Advokat Knut Glad, Føyen Advokatfirma DA.


ALAIs årskongress
Brüssel
18.–19. september 2014

Tema 2014:
LE DROIT MORAL AU 21ème SIÈCLE / MORAL RIGHTS IN THE 21st CENTURY

➤ Mer på ALAIs nettsted.
➤ Last ned programmet.
➤ Last ned rapport fra ALAI Norge v/Astri M. Lund"Moral rights in the 21st century. The changing role of the moral rights in an era of information overload".


Medlemsmøte
15. september 2014

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN (AVTALELISENS, HITTEVERK OG TVISTELØSNING)
Foredrag ved seniorrådgiver Stian Fagernæs og underdirektør Constance Ursin, Kulturdepartementet 

Last ned Kulturdepartementets presentasjon.


Medlemsmøte
19. juni 2014

Møtet ble arrangert i samarbeid med NIR – Norsk forening for industrielt rettsvern.
Foredrag ved advokat Camilla Vislie, Advokatfirmaet Thommessen: "Forholdet mellom tidsbegrensede rettigheter og varemerker, aktualisert bl.a. av utløpet av vernetiden for opphavsrettighetene til Vigelands og Munchs verker".


Medlemsmøte
24. april 2014

FRA P TIL E – NYE AVTALER I BOKBRANSJEN
Foredrag ved Sigmund Løvåsen, forfatter og leder i Den norske Forfatterforening og Mathias Lilleengen, advokat i Den norske Forleggerforening.

Last ned presentasjonen.


Det årlige opphavsrettskurset
Sandefjord
20.–21. mars 2014

Dette årlige ajourføringskurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS). Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet.
Last ned programmet for kurset 2014.

Tilgjengelig fra programmet:

Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist v/prof. dr. juris Ole-Andreas Rognstad.
Last ned Rognstads presentasjon.

Fra Brüssels skrivebord v/rådgiver Helge M. Sønneland.
Last ned Sønnelands presentasjon.

The future of EU copyright. Selected views from the crystal ball v/prof. dr. Annette Kur.
Last ned Kurs presentasjon.

Digital konsumpsjon v/prof. dr. juris Ole-Andreas Rognstad.
Last ned Rognstads presentasjon.

Det opphavsrettslige allmennhetsbegrepet før og nå v/advokat Monica Syrdal.
Last ned Syrdals presentasjon.


Medlemsmøte
4. mars 2014

Administrende direktør i TONO, Cato Strøm, og partner hos advokatfirmaet Thommessen, Siri Teigum, innledet om temaet "TONO har vunnet en årelang konkurransesak i EU domstolen mot EU kommisjonen. Men hva var sakens faktiske og juridiske innhold? Hva sa EU domstolen? Hva skjer nå – nye regler og faktisk innretning?"