Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2013

Aktiviteter og foredrag 2013


Aktiviteter og foredrag 2013


Julemøte
2. desember 2013

Sjefdramaturg ved Det Norske Teatret, Carl Morten Amundsen foreleste under tittelen "100 år og like stri" om teatrets historie.


Medlemsmøte
7. oktober 2014

VAD VILL EU-DOMSTOLEN MED UPPHOVSRÄTTEN?
Foredrag ved prof. dr. juris ved Stockholms universitet, Jan Rosén.


ALAIs årskongress
september 2013

Tema 2013:
Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet.


Medlemsmøte
17. september 2013

VEDERLAGSRETTEN I ÅVL. § 45B I ET NORSK PERSPEKTIV.
«YTTERGRENSENE FOR VEDERLAGSRETTEN VED OFFENTLIG FREMFØRING AV LYDOPPTAK, ÅVL. §45B»
Foredrag ved Ingrid Ellingsen Gran
Last ned Grans presentasjon.

VEDERLAGSRETTEN I ÅVL. § 45B I ET EU-RETTSLIG PERSPEKTIV.
 «TO PAY, OR NOT TO PAY FOR THE PROVISION OF MUSIC IN BUSINESS PREMISES?»

Foredrag ved Cand. jur. Christina E. Strobel
Last ned Strobels presentasjon.


Medlemsmøte
4. juni 2013

OPEN ACCESS – EN UTFORDRING FOR FORLAG OG FOR AKADEMIA
Innledning ved seniorrådgiver Vidar Røeggen. Kommentarer ved professor dr. juris, advokat Olav Torvund.

➤ Last ned Røeggens presentasjon.


Det årlige opphavsrettskurset
Sandefjord
14.–15. mars 2013

Dette årlige ajourføringskurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS). Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet.
➤ Last ned programmet for kurset 2013

 Tilgjengelig fra programmet:

Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist v/advokat Astri M. Lund.
➤ Last ned Lunds presentasjon.

Erstatningsbetingende medvirkning i opphavsretten v/PhD Birgitte Hagland, Universitetet i Oslo.
➤ Last ned Haglands presentasjon.

Betydningen av EU-domstolens avgjørelser på norsk rett – kursendring på gang? v/prof. dr. juris Jens H. Schovsbo, PhD, Københavns universitet.
➤ Last ned Schovsbos presentasjon.

Fra skrivebordet i Brüssel og andre steder v/spesialrådgiver Helge M. Sønneland.
➤ Last ned Sønnelands presentasjon.

"Digital opphavsrett" i lys av Meltwater-saken v/advokatene Anders M. Wagle og Rune Opdahl.
➤ Last ned presentasjonen.

Om norske film- og fjernsynsproduksjoners seilas i utlandet – med utgangspunkt i KonTiki v/produsent Aage Aaberge.
➤ Last ned Aaberges presentasjon.


Medlemsmøte
6. mars 2013

PROP. 65 L (2012–2013) ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN (TILTAK MOT KRENKELSER AV OPPHAVSRETT M.M. PÅ INTERNETT
Foredrag v/Stian Fagernæs og Espen Arneberg Børset, Kulturdepartementet.

➤ Last ned Kulturdepartementets presentasjon.