Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2011

Aktiviteter og foredrag 2011


Aktiviteter og foredrag 2011


Julemøte
5. desember 2011

FRA JAKT PÅ NYRESTEIN TIL SMÅ REDNINGSSKØYTER OG MILJØBLEKKSPRUTER. KUNSTEN Å LAGE ANIMASJONSFILM
Foredrag ved filmprodusent John M. Jacobsen.


Medlemsmøte
8. november 2011

FORMSKYDD PÅ NORSKT VIS. HUR LÅNGT STRÄCKER SIG FORMSKYDDET?
Foredrag ved professor Marianne Levin.

➤ Last ned Levins presentasjon.


ALAIs årskongress
Dublin
30. juni–1. juli 2011

Tema 2011:
Expansion and Contraction of Copyright: Subject Matter, Scope, Remedies.


Medlemsmøte
9. juni 2011

NYE TILTAK MOT BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN
Foredrag ved Stian Fagernæs og Espen Arneberg Børset, begge seniorrådgivere i Kulturdepartementet.


Jubileumsfest
12. mai 2011

MARKERING AV ÅNDSVERKLOVENS 50-ÅRSJUBILEUM
➤ Last ned programmet.

1) TILBLIVELSEN: UTVIKLINGSTREKK FRAM TIL DAGENS LOV
Last ned presentasjon v/advokat Astri M. Lund
Last ned presentasjon v/spesialråd Helge M. Sønneland, Kulturdepartementet/SERI
➤ Last ned presentasjon v/avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen, Kulturdepartementet.

2) LIVET: HVILKEN BETYDNING HAR LOVEN I DAG?
Foredrag ved v/skuespiller Agnete Haaland, leder av FIA, komponist og musiker Bendik Hofseth, leder av CIAM, produsent Larry Bringsjord, leder av FONO og oversetter Torstein Bugge Høverstad.

3) FREMTIDEN – ØNSKER OG UTFORDRINGER
Foredrag v/direktør Torgeir Waterhouse, IKT Norge og professor Jon Bing, Universitetet i Oslo


Det årlige opphavsrettskurset
Sandefjord
24.–25. mars 2011

Dette årlige ajourføringskurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS). Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet.

➤ Se programmet for kurset 2011


Medlemsmøte
7. februar 2011

MOT NY WIPO-TRAKTAT OM VERN FOR UTØVERE I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER?
Foredrag ved styreleder i Det internasjonale Skuespillerforbundet (FIA) Agnete Haaland og Bjørn Høberg-Petersen, advokat for Dansk Skuespillerforbund.