Opphavsrettsforeningen
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Vi fremmer kunnskap om opphavsrett

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett.

Opphavsrettsforeningen fremmer kunnskap om opphavsrett

Vi fremmer kunnskap om opphavsrett


Kommende arrangementer


Medlemsmøte
tirsdag 30. januar 2018
kl. 17

Møtet holdes på Håndverkeren Kurs- og Konferansenter i Rosenkrantz’ gate, inngang Kristian IVs gate.

I samarbeid med NIR – Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse – inviterer vi til medlemsmøte om Vigeland-saken der seks merker inneholdende avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk av Gustav Vigeland ble nektet varemerkeregistrering med den begrunnelse at registrering må anses i strid med den offentlige orden (vml. § 15 første ledd bokstav a).

Begrunnelsen knyttet an til hensynet til allmennhetens adgang til utnyttelse av verk som er falt i det fri. Avgjørelsen i Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter) om dette ble tatt på bakgrunn av en rådgivende uttalelse innhentet fra EFTA-domstolen.

Prof. dr. Martin Senftleben, Faculty of Law, Vrije Universiteit, Amsterdam, innleder. Kommentarer v/Inger Berg Ørstavik, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Avgjørelsen hos Kfir (Klagenemnda for industrielle rettigheter).

➤ Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.

➤ NIR – Norsk forening for industrielt rettsvern.

Deltakelse forutsetter medlemskap i Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse eller Opphavsrettsforeningen.
Om medlemskap i NIR
Om medlemskap i Opphavsrettsforeningen.


Det årlige opphavrettskurset
Sandefjord
19.–20. april 2018

Opphavsrettsforeningens medlemmer får medlemspris ved å merke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet med "Medlem Opphavsrettsforeningen".
Praktiske spørsmål rettes til kontaktpersonene hos JUS. Påmeldingsfristen er 21. mars 2018.

Last ned programmet.

➤ Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet for kurset, som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS).


ALAIs årskongress
Montreal
12.–14. september 2018

Tema 2018:
LE DROIT D’AUTEUR EN ACTION: PERSPECTIVES INTERNATIONALES SUR LES RECOURS

➤ Mer på ALAIs nettsted.

Medlemmer av ALAI kan delta.

➤ Søk om medlemskap i ALAI Norge


Det årlige opphavrettskurset
2019

Kurset avholdes 14.–15. mars 2019.
Mer informasjon annonseres senere.