Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Historie

Om Opphavsrettsforeningen, historie

Foreningens æresmedlemmer

Styret utnevnte i 2014 Astri M. Lund og Helge M. Sønneland som æresmedlemmer.


Historie

Foreningen ble stiftet 25. februar 1949. xxx


Samarbeid

I samarbeid med de nordiske opphavsrettsforeningene arrangerer vi annethvert år et symposium om aktuelle tema. Det 16. symposiumet fant sted i Helsinki i september 2017.  Les mer her.