Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

Aktiviteter og foredrag 2012

Aktiviteter og foredrag 2012


Aktiviteter og foredrag 2012


Julemøte
5. desember 2012

SJANGER SOM FIKENBLAD; NÅR DET SKJØNNE BLIR USKJØNT. OM BRUK AV LEVENDE MODELLER I FILM OG LITTERATUR
Foredrag ved generalsekretær Eirik Djønne og advokat Hans Marius Graasvold.


Medlemsmøte
21. november 2012

OPPHAVSRETTSLIG, DESIGNRETTSLIG OG ANNEN BESKYTTELSE AV BRUKSKUNST. OM GRENSENE FOR DE FORSKJELLIGE BESKYTTELSESFORMER, OG NOEN REFLEKSJONER ETTER TRIPP TRAPP-DOMMEN
Foredrag ved prof. dr. juris Morten Rosenmeier, Københavns Universitet og, fra advokatfirmaet Thommessen, advokat Arne Ringnes, advokat Camilla Vislie.
Møtet ble arrangert i samarbeid med Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR).


ALAIs årskongress
Kyoto
16.–18. oktober 2012

Tema 2012:
Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment

➤ Les mer på ALAIs nettsted.
Last ned programmet.


Medlemsmøte
10. oktober 2012

GREIT ELLER UGREIT – ELLER BEGGE DELER? EU-KOMMISJONENS FORSLAG TIL DIREKTIV OM KOLLEKTIV RETTIGHETSFORVALTNING OG KLARERING AV RETTIGHETER I MUSIKK FOR HELE ELLER DELER AV EU-OMRÅDET
Foredrag ved spesialråd Helge M. Sønneland. Kommentarer ved adm. direktør i TONO, Cato Strøm, og adm. direktør Yngve Slettholm, Kopinor.

➤ Last ned Sønnelands presentasjon.


Medlemsmøte
18. juni 2012

FAIR USE IN EUROPE? IN SEARCH OF FLEXIBILITIES IN EU COPYRIGHT LAW
Foredrag ved professor P. Bernt Hugenholtz, Institutt for informasjonsrett (IviR) ved Universitetet i Amsterdam.
Møte ble arrangert i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

➤ Last ned Hugenholtz' presentasjon.


Nordisk Opphavsrettssymposium
Helsingør
21.–22. mai 2012

14nde Nordiske Opphavsrettssymposium, Helsingør, 21.– 22. mai 2012

➤ 
Last ned programmet.


Det årlige opphavsrettskurset
Sandefjord
22.–23. mars 2012

Dette årlige ajourføringskurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS). Opphavsrettsforeningen er ansvarlig for det faglige programmet.
➤ Last ned programmet for kurset 2012.

Tilgjengelig fra programmet:

Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist v/advokat Astri M. Lund.
➤ Last ned Lunds presentasjon.

På skrivebord i Brüssel – Orientering om opphavsrett i et EU-perspektiv v/spesialråd Helge M. Sønneland.
➤ Last ned Sønnelands presentasjon.

Fra skrivebord i Sverige – Upphovsrättsutredningens delbetänkande SOU 2010:24 – Avtalad upphovsrätt v/prof. Jan Rosén, Stockholms universitet.
➤ Last ned Roséns presentasjon.

Nye tjenester via TV og håndholdte 'devicer' – Tilbud og rettighetsklarering v/advokat Edvard Tveten.
➤ Last ned Tvetens presentasjon.

Rettslig beskyttelse av sportsevenementer – Sport Rights – v/prof. Jan Rosén, Stockholms universitet.
➤ Last ned Roséns presentasjon.

Tolkning og lemping av opphavsrettsavtaler v/advokat dr. juris Lars G. Norheim.
➤ Last ned Norheims presentasjon.


Medlemsmøte
12. mars 2012

AFTER THE HARGREAVES REVIEW: THE UK'S PROPOSALS FOR COPYRIGHT REFORM
Nadia Vally, Head of Collective Rights Management i det britiske kontor for intellektuell eiensdomsrett i London, og Lawrence Pauley, Senior Policy Adviser samme sted, orienterte om forslagene til endringer i den britiske opphavsrettsloven. De omfatter bl.a. innføring av avtalelisens, regler for kollektiv forvaltning av rettigheter, endringer i bestemmelsene om unntak fra enerettene og behandling av hitteverk.