Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

2019

Aktiviteter og foredrag 2019


aktiviteter og foredrag 2019


Årsmøte
12. juni 2019 kl. 17

Invitasjon vil sendes ut senere.


Nordisk Opphavsrettssymposium
5.–6. september 2019
Visby, Gotland

Årets tema:
Finns en nordisk upphovsrätt? Om EU-rättens genomslag och utrymmet för nationella särdrag.

  • Perspektiv på mötet mellan EU-rätt och nationell rätt.

  • Vilka krav ställer EU-rätten? Är situationen densamma i EES-länderna?

    Hur har de olika nordiska länderna hanterat dessa krav?

  • Finns det upphovsrättsliga områden som inte berörs av EU-rätten?

  • Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden i nordisk rätt.

Symposiet arrangeres av de nordiske opphavsrettsforeningene
5.–6. september 2019. Påmeldingsfristen er 1. juli.

Se program og informasjon om påmelding på copyrightvisby.se.

Last ned programmet.


ALAIs årskongress
18.–20. september 2019,
Praha

Tema for kongressen: MANAGING COPYRIGHT.
Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights.

Se alai2019.org.


Tidligere aktiviteter i 2019


Det årlige opphavrettskurset
14.–15. mars 2019, Sandefjord

Opphavsrettsforeningen er faglig ansvarlig for dette årlige ajourføringskurset som arrangeres i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Foreningens medlemmer får medlemspris.
Kurset gir 10 juridiske etterutdanningstimer.

Last ned programmet.


Foreningens
70-årsjubileum
25. februar 2019
i Gyldendalhuset

Helge M. Sønneland holdt kåseriet “Fra norsk opphavsretts historie”. Programmet bød også bl.a. på hilsener ved statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet; fra opphaversiden v/Ingrid Kindem; fra utgiver-/produsentsiden v/Olav A. Nyhus, prof. Jan Rosén, Svenska Föreningen för Upphovsrätt; prof. Niklas Brun, Upphovsrättsliga Föreningen i Finland og styreleder prof. Ole-Andreas Rognstad.
Takk til alle bidragsytere og deltakere!

Last ned Helge M. Sønnelands kåseri.

 
Statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet, hilser foreningen.

Statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet, hilser foreningen.