Opphavsrettsforeningen / Norwegian Copyright Association
Norsk forening for opphavsrett fremmer kunnskap om opphavsrett

2019

Aktiviteter og foredrag 2019


aktiviteter og foredrag 2019


Nordisk Opphavsrettssymposium
5.–6. september 2019
Visby, Gotland

Årets tema:
Finns en nordisk upphovsrätt? Om EU-rättens genomslag och utrymmet för nationella särdrag.

  • Perspektiv på mötet mellan EU-rätt och nationell rätt.

  • Vilka krav ställer EU-rätten? Är situationen densamma i EES-länderna?

    Hur har de olika nordiska länderna hanterat dessa krav?

  • Finns det upphovsrättsliga områden som inte berörs av EU-rätten?

  • Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden i nordisk rätt.

Symposiet arrangeres av de nordiske opphavsrettsforeningene
5.–6. september 2019. Påmeldingsfristen var 1. juli.

Se program og informasjon om påmelding og hotell på copyrightvisby.se.

Last ned programmet.


ALAIs årskongress
18.–20. september 2019,
Praha

Tema for kongressen: MANAGING COPYRIGHT.
Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights.

Medlemmer av ALAI Norge vil bl.a. nyte godt av redusert påmeldingsavgift. Vennligst kontakt ossom du ønsker å bli medlem. Du vil motta en bekreftelse fra oss og vil deretter kunne melde deg på til medlemspris. Økt påmeldingsavgift fra 15. august.

Program og påmelding hos alai2019.org.


Medlemsmøte
23. september 2019
kl. 17

Mer informasjon vil annonseres over sommeren.


Julemøte/-middag
2. desember 2019

Mer informasjon vil annonseres senere.


Tidligere aktiviteter i 2019


Årsmøte og medlemsmøte
12. juni 2019

Fra venstre: Ole-Andreas Rognstad, Sebastian Felix Schwemer og Johan Axhamn.

Fra venstre: Ole-Andreas Rognstad, Sebastian Felix Schwemer og Johan Axhamn.

På medlemsmøtet etter årsmøtet redegjorde Sebastian Felix Schwemer og Johan Axhamn for det nylig vedtatte digitalmarkedsdirektivet og hvilke virkninger det vil ha for den fremtidige opphavsretten.

Dr. jur. Axhamn er sjefredaktør for Nordiskt Immaterielt Rättsskydd (NIR), utdannet fra Lund og Stockholm og har vært gjesteforsker ved Senter for rettsinformatikk (SERI), UiO. Schwemer har en doktograd fra København universitet og er nå forsker ved universitetets Centret for informations- og innovationsret (CIIR) og ved Dansk Internet Forum (DIFO).

Last ned presentasjonen til Axhamn og Schwemer.


Konferanse i regi av European Copyright Society
24. mai 2019,
UiO

A COPYRIGHT FOR AUTHORS AND PERFORMERS
24. mai gjestet en rekke av Europas ledende opphavsrettsprofessorer Oslo i anledning den fjerde årskonferansen til European Copyright Society. Opphavsrettsforeningens medlemmer var invitert til å delta.

Se mer, bl.a. presentasjonene, her.


Det årlige opphavrettskurset
14.–15. mars 2019, Sandefjord

Opphavsrettsforeningen er faglig ansvarlig for dette årlige ajourføringskurset som arrangeres i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Foreningens medlemmer får medlemspris.
Kurset gir 10 juridiske etterutdanningstimer.

Last ned programmet.


Foreningens
70-årsjubileum
25. februar 2019
i Gyldendalhuset

Helge M. Sønneland holdt kåseriet “Fra norsk opphavsretts historie”. Programmet bød også bl.a. på hilsener ved statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet; fra opphaversiden v/Ingrid Kindem; fra utgiver-/produsentsiden v/Olav A. Nyhus, prof. Jan Rosén, Svenska Föreningen för Upphovsrätt; prof. Niklas Brun, Upphovsrättsliga Föreningen i Finland og styreleder prof. Ole-Andreas Rognstad. Barnas Jazzhus sto for musikalske innslag.
Takk til Gyldendalhuset og alle bidragsytere og deltakere!

Last ned Helge M. Sønnelands kåseri.

 
Statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet, hilser foreningen.

Statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet, hilser foreningen.