Kontakt

Sekretariat:
Norsk forening for opphavsrett
c/o Kopinor v/Heidi Wøllo
Postboks 1663 Vika
0120 Oslo

hwkopinorno

Tlf. 23 10 74 38

......................................................................................................................

Er du medlem, men mottar ikke e-post? Da er det mulig at vi ikke har din korrekte adresse.
Send en e-post til hwkopinorno ved endringer av kontaktopplysninger.
Da vil du motta informasjon om medlemsmøter og andre aktiviteter i regi av foreningen.