KOMMENDE ARRANGEMENTER:

......................................................................................................................................................

1) Medlemsmøte 22. november kl. 17:
OM PENGESTRØMMER OG AVTALESITUASJONEN I AUDIOVISUELL SEKTOR

I Norge har situasjonen før og etter Norwaco-dommen vært ansett kaotisk og uavklart for mange av rettighetshaverne i den audiovisuelle sektoren. Bruken av rettigheter på de nye utnyttelsesarenaene er formidabel (SVOD – Netflix, HBO etc. / TVOD – SF Anytime etc. / EST –  iTunes etc.). Likevel er det uklart om pengestrømmene tilfaller alle innholdsleverandørene og aktørene på en rimelig måte.  

Harald Irgens-Jensen, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett UiO, innleder. Dernest redegjør Norsk Filmforbund v/leder Sverre Pedersen og advokat Bjørn Alexander Brem og direktør i juridisk avdeling NRK Olav A. Nyhus om nye ordninger og avtaler som er inngått. 

Møtet foregår i møterom Emil Stang, Høyres Hus, 6. etasje. Enkel servering.

Vi håper du har anledning til å delta og ber om påmelding senest fredag 17. november via lenken: https://goo.gl/forms/CefL2fV8Zbne2Bes1

2) Medlemsmøte/julemiddag mandag 4. desember kl. 18:

ORIGINALEN VERSUS KOPIEN. VÅR OPPFATNING AV HVA KUNST ER I EN DIGITAL TIDSALDER

Foredrag ved Gunnar Danbolt.
Møte og middag i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4.
Vi vil be om bindende påmelding senere. 

3) Medlemsmøtetirsdag 30. januar 2018

Mer informasjon annonseres senere.


TIDLIGERE ARRANGEMENTER I 2017:

Nordisk opphavsrettssymposium, Helsinki, 7.-8. september 2017

16nde Nordiska Upphovsrättssymposiet, Helsinki, 7.-8. september 2017:
Avtalslicensen – Den utsträkta verkan – hur långt?
>Program: nc-symposium.fi/sv/program/
>Se opptak her: https://prospectumlive.com/event/ncsymposium_nordic

Årsmøte og medlemsmøte 23. mai 2017

Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte hvor prof. Ole-Andreas Rognstad innledet om Prop. 104 L (2016–2017) – Lov om opphavsrett til åndsverk mv.
>Se foredrag her og referat fra årsmøtet her.

ALAIs årskongress, København, 18.–19. mai

Årets tema var "Copyright – to be or not to be".
Les mer her: http://alai2017.org

Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 9.–10. mars 2017

Opphavsrettsforeningen utarbeider programmet til disse årlige ajourføringskursene, som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS).
På årets program sto bl.a. overdragelse av opphavsrett, Brexits følger for opphavsrett og originalitet i ulike perspektiv – sistnevnte bl.a. i form av et innlegg ved Ingrid Bolsø Berdal og Esther Buchmann. I tillegg ble det oppdatert om opphavsrettsfeltet både nasjonalt og i EU.
>Se programmet her.

Medlemsmøte 7. februar 2017

Clement Salung Petersen, lektor, cand.jur., ph.d. ved JUR Center for virksomhedsansvar, Københavns Universitet, innledet over teamet "Plattformers opphavsrettslige ansvar" i lys bl.a. av utviklingen rundt det digitale enhetsmarkedet.
>Se foredrag her.