Foredrag og presentasjoner

Foredrag tidligere år: se menyen til venstre

......................................................................................................................

Prop. 104 L (2016-17) – Lov om opphavsrett til åndsverk mv.

Prof. Ole-Andreas Rognstad, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Medlemsmøte 23. mai 2017
Last ned presentasjon (PDF)

Opphavsrettskurset 9.-10. mars 2017

Programmet (PDF)

Platformes ophavsretlige ansvar og pligter

Clement Salung Petersen, lektor, cand.jur., ph.d. ved JUR Center for virksomhedsansvar, Københavns Universitet.
Medlemsmøte 7. februar 2017
Last ned presentasjon (PDF)